Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữAA

LÃNH ĐẠO VÀ CÁC PHÒNG THUỘC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TỈNH KIÊN GIANG

(17:46 | 01/01/2018)

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

- Giám đốc: Bùi Đức Độ

- Phó Giám đốc: Trần Duy Khoa

- Phó Giám đốc: Huỳnh Ngọc Thông


CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CẤP PHÒNG

- Phòng Hành Chính - Tổng hợp.

+ Trưởng phòng: 

+ Phó Trưởng phòng: Trần Thị Diệu

- Phòng Nghiệp vụ.

+ Trưởng phòng: Trần Tuấn Anh

+ Phó Trưởng phòng: Dương Thị Tình


 

 

BBT