Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội khi đối tượng thay đổi nơi cư trú

(07:35 | 30/05/2022)

       Hỏi: Người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, thay đổi nơi cư trú thì thủ tục chuyển trợ cấp thực hiện như thế nào? 

      Trả lời:

      (1) Thay đổi nơi cư trú giữa các xã trên cùng địa bàn huyện, thủ tục thực hiện như sau:

      Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có đơn đề nghị thay đổi nơi nhận trợ cấp xã hội (TCXH) gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã nơi cư trú mới; Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Chủ tịch UBND xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH); Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch UBND xã, Phòng LĐ-TB&XH có trách nhiệm thẩm định và thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.

      (2) Thay đổi nơi cư trú giữa các xã không cùng địa bàn huyện, trong hoặc ngoài tỉnh, thủ tục thực hiện như sau:

      Đối tượng thay đổi nơi cư trú có đơn đề nghị thay đổi nơi nhận TCXH gửi Chủ tịch UBND xã nơi đối tượng đang hưởng TCXH;

      Chủ tịch UBND xã nơi đối tượng đang hưởng TCXH, có văn bản gửi Phòng LĐ-TB&XH. Phòng LĐ-TB&XH trình Chủ tịch UBND huyện quyết định thôi chi trả TCXH tại nơi cư trú cũ, sau đó gửi văn bản kèm theo hồ sơ của đối tượng đến Chủ tịch UBND xã nơi cư trú mới của đối tượng;

       Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Chủ tịch UBND xã nơi đối tượng cư trú mới xác nhận và chuyển hồ sơ của đối tượng đến Phòng LĐ-TB&XH;

        Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Phòng LĐ-TB&XH thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện quyết định TCXH hàng tháng cho đối tượng. Thời gian hưởng ngay sau tháng ghi trong quyết định thôi hưởng TCXH của Chủ tịch UBND huyện nơi cư trú cũ của đối tượng.

Trần Khánh