Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch số: 10/KH-TTTGPL ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang về Công tác trợ giúp pháp lý năm 2021

(08:53 | 23/02/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang về công tác Tư pháp năm 2021, ngày 22 tháng 02 năm 2021 Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã ký ban hành Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2021.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 17-QD-STP.signed.pdf