Vừa nói, chị vừa đưa ra bản kết luận giám định tỷ lệ thương tích của 2 mẹ con 16%: “Không những bị đánh đập, ...
“Tu trăm năm mới chung một chuyến thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên chồng vợ”, đó là câu nói dân gian về duyên ...