• Trộm cắp quen tay
  • Cán bộ, đảng viên có được thay đổi họ ...
  • Bảo hiểm tai nạn lao động cho ngư dân (thuyền ...
  • Thành viên trong hộ gia đình không ký giấy ...
Bảo hiểm tai nạn lao động cho ngư dân (thuyền viên): Chủ tàu cá có đồng thời phải tham gia tại bảo hiểm xã hội và mua tại các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm?

Không có ngư dân nào được chủ tàu tham gia bảo hiểm (BH) tai nạn lao động (TNLĐ) - bệnh nghề nghiệp (BNN) bắt buộc của Bảo hiểm xã hội (BHXH), nhưng lại có đến 92,9% ngư dân được mua “Bảo hiểm ...
Trộm cắp quen tay

Toà án nhân dân huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm N.V.Đ (huyện Vĩnh Thuận) về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ ...