Cho rằng mình mất đất, chị Nụ đã kiện người hàng xóm của mình ra tòa đòi trả lại một tấc đất. Phiên tòa sơ thẩm ...