Vừa nói, chị vừa đưa ra bản kết luận giám định tỷ lệ thương tích của 2 mẹ con 16%: “Không những bị đánh đập, ...